WYŻSZE FUNKCJE

Jakże często słyszymy dzisiaj od tych psychologów eksperymentalnych, którzy przed­miotem eksperymentalnego badania czynią „wyższe” funkcje (myślenia, chcenia, aktów religijnych itd.), że „wszelki” duchowo-psychiczny byt należy zbadać ekspe­rymentalnie. W przeciwieństwie do tego trzeba stwierdzić, że ogół aktów noetyczn}ch — nie wskutek zasadniczo prze- suwalnych granic wiedzy i metod, lecz zgodnie ze swą ontyczną istotą – nie jest i nie może być ani wewnętrznie „spostrzegalny”, ani dostrzegalny, zauważalny i obserwo­wany, ani tym bardziej nie da się i nie sposób wpłynąć na niego eksperymentalnie. Gdy się powiada: dla mnie liczy się jako istniejące jedynie to, co można zbadać eks­perymentalnie, to znaczy, że właśnie ontycznie zaprzecza się temu, co w ludzkiej naturze (w odróżnieniu od zwie­rzęcia) istotne, mianowicie samemu „rozumowi”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *