UPSYCHICZNIONE CIAŁO

Dopiero od całości „upsychicznionego ciała” zaczyna się zróżnicowanie wiedzy, w jednym kie­runku [na wiedzę] o ciele w aspekcie fizycznym (Leib- Korper), a w drugim [kierunku na wiedzę] o „świecie wew­nętrznym” bliźnich.Dzięki temu stanie się jasne, co rozumiemy przez „zagad­nienie pochodzenia”. Wszystkie tak ważne kwestie pocho­dzenia w teorii poznania (w odróżnieniu od krytyki poz­nania, która ma do czynienia z problemami uprawnienia kryterium) to mają do siebie, że należy je stawiać zupełnie niezależnie od określonych przypadkowych przedmiotów wie­dzy i nie mniej niezależnie od każdej określonej fazy empi­rycznego rozwoju wiedzy określonego konkretnego człowie­ka o tych przypadkowych przedmiotach realnych (dajmy na to [niezależnie od] genezy i rozwoju wiedzy określonego dziecka o psychicznej egzystencji jego matki i treści jej życia psychicznego). Sama. prawidłowość porządku fundowania aktów skierowanych na jakąś jedność jakościowych okreś­leń (Soseinseinheit) przedmiotów (np. przestrzeń, czas, rzeczy materialne) przecina właśnie każdą „fazę” empirycz­nego rozwoju wiedzy człowieka w obiektywnym czasie; zaś dzięki odziedziczonym dyspozycjom przecina ona także rozwój interindywidualny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *