TEORIA POZNANIA

W nie mniej­szym stopniu teoria poznania rozumienia jest znowu zało­żeniem, a nie obiektem wyjaśniania psychologii empirycz­nej. „Wypowiedzi” osoby badanej o tym, co znalazła w eks­perymentalnie podbudowanej samoobserwacji, muszą być przecież wpierw „zrozumiane”, w s p ó ł – p o my ś 1 a n e, po-myś- lane przez kierującego badaniem, zanim to, co wypowie­dziane, będzie rościć sobie pretensję do bycia stwierdze­niem „faktu naukowego”. Psychologia empiryczna nie mo­że wyjaśniać owego rozumienia, współ-myślenia i następ­czego myślenia; jest ono społeczno-teoriopoznawczym Założeniem jej postępowania. Współcześnie tylko dlatego nie mamy żadnych jasnych pewnych przedstawień dotyczących istotnościowych gra­nic poznania psychologii empirycznej, że posiadamy jedy­nie pierwsze, wątłe początki ontycznej ejdologii realności psy­chicznej oraz teorii poznania psychologii, a w szczególności psychologii eksperymentalnej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *