RÓŻNICE GŁĘBI

Należy tutaj również określić różnice głębi cudzego podmiotu psychiczno -duchowego, w który może wniknąć nasza wiedza o innych. Ich kresem jest po prostu nieintelligibilny byt innej osoby, np. nie dające się już „uprzedmiotowić” akty osoby (któ­rych w najlepszym razie można tylko dokonywać, resp. następczo [je] spełniać), dalej, absolutnie intymna sfera treści cudzego bytu duchowego, której nie może „zapre­zentować” (geben) nawet swobodny akt dobrowolnego po­wiadamiania, [spełniany przez] inny podmiot. Również zaznaczające się przed tymi absolutnymi granicami róż­nice głębi rozumienia (Yerstehbarkeił) ściśle wiążą się z formami grup (jak choćby przyjaźń, koleżeństwo, zna­jomość, stosunki wyrażone w sposobie zwracania się przez Ty, Pan, Wy, On, małżeństwo, rodzina, strony rodzinne, ród, plemię, lud, naród, wspólnota religijna, krąg kulturo­wy itd.). Również między tymi grupami zachodzą zgodnie Z prawidłowością zależności w zakresie pochodzenia (Ursprungsverhaltnisse) możliwej wiedzy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *