ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Takie zaś zależności polegają znowu na możliwych aktach wiedzy o przeszłości ponadjednostkowej wspólnoty, dane są one bowiem w prze­kazanych dziedzicznie dyspozycjach do zrozumienia, praw­dziwej tradycji i samym rozumieniu historycznym za pośrednictwem znaków (źródła, pomniki itd.). Odpowiedź na to pytanie o porządek pochodzenia i po­rządek fundowania aktów wiedzy o wspólnocie, mająca też zasadnicze [znaczenie] dla nauki o porządku warstw, który w etnologii usiłujemy ustalić między pomnikami kultury a odpowiadającym im psychiczno-duchowym statusem grup, resp. szczególnym [w ich obrębie] stosun­kiem jednostki i wspólnoty. Socjopsychologia i psycho- socjologia * prymitywnego myślenia, chcenia, czucia mo­że — po empirycznym stwierdzeniu tego, czego można się tutaj dowiedzieć — znaleźć naświetlenie tylko w tej filo­zoficznej nauce o pochodzeniu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *