KAŻDY TEORETYCZNY POGLĄD

Każdy teoretyczny pogląd na istnienie cudzego Ja zależy od tej praktycznej oczywistości mojej świadomości obowiązku poprzedzającej każde teoretyczne uznanie istnienia. Tę myśl J. G. Fichtego zwłaszcza H. Miinster- berg podjął znów niedawno w sposób bardzo poważny . Również dla niego nasze pierwotne przekonanie o istnie­niu innych osób nie polega ani na wniosku, ani na spos­trzeżeniu, bądź wczuciu i naśladowaniu itd., lecz na akcie „uznania” (Anerkennung) (w sensie praktyczno-etycznym) „docenienia”(Wurdigung) innej osoby jako punktu wyj­ściowego(X) wolnych aktów możliwego uznania wzajem­nego i wzajemnego docenienia. Zarówno przedmiot „natura”, jak przedmiot „to, co psychiczne” (jako pozosta­łość danych świadomości chwilowo jeszcze nie uprzedmio­towionych w „naturę”, która to pozostałość dana jest tylko „jednemu”) zakłada już to uznanie i docenienie in­nych odpowiedzialnych podmiotów woli. Za pierwotnie etyczną teorię cudzego Ja należy również uważać pogląd A. Riehla, który przekonanie o istnieniu cudzego Ja chciał­by rozumieć na podstawie „sympatii”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *