WYTWARZANIE NAWYKÓW AGRESJI

Warto też zwrócić uwagę na interesujące badania D. Kenny, J. Neale, Liebert. Autorzy ci stwierdzili, że występuje znacząca zależność między oglądaniem przez dziewięcioletnich chłopców obrazów przemocy w telewizji, a ich agresywnym zachowaniem w wieku lat dziewiętnas­tu. Inni badacze zajmujący się tym problemem twierdzą, że dochodzi do wytwarzania się nawyków agresji. Dalej zauważają, że agresję u dziewiętnasto­latków łatwiej przewidzieć na podstawie liczby scen przemocy i okrucieństwa oglądanych w telewizji niż na podstawie innych zmiennych. Tezę tę potwier­dzają także badania longitudinalne Erona, z których wynika, iż istnieje wysoka korelacja pomiędzy skłonnością do oglądania przemocy w telewizji w wieku lat ośmiu a przejawianą agresywnością w wieku lat osiemnastu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *