TENDENCJE KULTURY

Powstaje pytanie czy wobec takich danych może dziwić fakt, iż badana młodzież — o czym pisze zajmująca się tą problematyką H. Świda-Zięba mimo deklarowanego indywidualizmu naśladuje często bezkrytycznie grupę, wygłasza sądy cudze, najczęściej zasłyszane z telewizji jako własne, nie pyta, nie podważa, nie wątpi.Na zakończenie chcemy stwierdzić, że dokonaliśmy próby postawienia diagnozy przyczyn narastającej przemocy wśród nieletnich.Szczególną uwagę należy zwrócić na poważny kryzys tożsamości młodzieży o   podłożu społeczno-kulturowym z silnie zaznaczonym kontekstem poli­tycznym. Składają się na niego:Tendencje kultury prowadzące do rozszczepienia tożsamości, umiesz­czające potrzeby emocjonalne w świecie fikcji, przy rówoczesnym instrumental­nym traktowaniu zasobów intelektualnych jednostki, jako jej jedynego wymaga­nego atutu w świecie „zimnej” rywalizacji rynkowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *