STOPIEŃ ODDZIAŁYWANIA ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU

Stopień oddziaływania środków masowego przekazu zależy głównie od zakresu doświadczeń życiowych odbiorców, ich wiedzy, kontaktów z otocze­niem, samopoczucia. Wyniki badań pokazują, że dzieci, które mają większy zasób wiadomości, dzięki oglądanym programom poszerzają dodatkowo swoją wiedzę.Oddziaływanie emocjonalne telewizji — wzbudzanie agresji jest tylko jednym ze skutków oglądania scen przemocy i grozy. Powoduje także przyzwyczajenie się widzów (dzieci, młodzieży) do przemocy, czyli że odbiorcy tacy są bardziej skłonni tolerować przemoc w ogóle.Wydaje się więc, że wpływ środków masowego przekazu (a głównie telewizji) jest znaczący, jako alternatywny model wzorów i norm dostar­czanych młodemu człowiekowi. Widz dokonuje pewnych wyborów, ale masmediamogą podpowiadać lub proponować przyjęcie określonych wzorow, norm czy postaw. A bardzo często (co jest bardzo istotne) podczas takich wyborów odbiorca pozostaje sam.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *