PRZYJMOWANIE WZORCÓW EKRANOWYCH

Widoczne jest przejmowanie wzorów ekranowych (na co zwróciła uwagę M. Żebrowska, 1986) w ich zewnętrznej postaci przejawiające się w zmianach wyglądu, zachowania i stylu bycia. Uwidacznia się to w modzie, a także w treści zabaw dzieci i młodzieży. A występuje to tym wyraźniej, im bardziej znaczący i atrakcyjny jest dla odbiorców model. Na fakt uczenia się przez dzieci zachowań agresywnych zwrócili uwagę A. Bandura i R.H. Walters. Uważają, iż badane dzieci przyswoiły sobie nie tylko samo zachowanie, lecz i normę dotyczącą tej formy reakcji. „Utrwalenie zachowań wyuczonych w drodze naśladownictwa może zrodzić w przyszłości tendencję do reagowania w ten sposob w różnorodnych sytuacjach społecznych.”Potwierdzają to także wyniki badań przedstawione przez J. Putkowską (1980).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *