PROBLEMATYKA AGRESYWNOŚCI

W potocznym mniemaniu z problematyką agresywności nieodparcie łączy się zjawisko przestępczości. Jako jedna z głównych przyczyn czynów przestęp­czych wymieniane są uwarunkowania osobowościowe ich sprawców. Zwykle za kryminogenne uważa się dwa typy osobowości: antyspołeczny oraz bierno- -agresywny. W szczegółowej charakterystyce obydwu tych typów dominują różne formy agresywności.Powstaje pytanie o to, jaka jest zależność pomiędzy agresywnością a za­chowaniem przestępczym. Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Istnieją koncepcje, według których zarówno agresywność jak i przestępczość mają wspólne źródło w psychice człowieka (np. teoria instynktu agresji Z. Freuda), według innych koncepq’i przestępczość ma swoją przyczynę we wzmożonej agresywności. Istnieją także koncepcje, zgodnie z którymi zjawiska agresji i przestępczości mają odmienną genezę; przestępstwo jest rezultatem określonych procesów społecznych (np. funkcjonowania grup subkulturowych), natomiast agresja — skutkiem procesów psychologicznych (np. formą reakcji na frustrację — D. Wójcik 1984).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *