CZYNNIKI WZMACNIAJĄCE

Oddziaływanie masmediów wyrabiające bierność i bezrefleksyjność oraz stępiające wrażliwość, często wręcz promujące przemoc.Silna potrzeba autorytetów, przy jednoczesnym braku wzorów.Niespójny i niekonsekwentny system prawno-sądowy, sprzyjający po­czuciu bezkarności i pośrednio wzmacniający zachowania agresywne.Wszystkie te czynniki wzmacniają się wzajemnie, co skłania nas do stwierdzenia, iż sprawą najbliższego czasu jest podjęcie długofalowych działań łagodzących konsekwencje istniejącego i rozwijającego się kryzysu. Oczywiście zasygnalizowaliśmy tylko niektóre problemy, gdyż zjawisko to jest bardzo złożone i wieloaspektowe. Problematyka ta wymaga dalszych analiz, które zamierzamy prowadzić, kontynuując podjętą tematykę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *