AGRESYWNOŚĆ MŁODOCIANYCH PRZESTĘPCÓW

Pomimo wieloletniej historii badan nad zjawiskiem agresywności i przyczynami zachowań agresywnych problematyka ta jest wciąż jednakowo aktualna. Agresja ujawniająca się w codziennym życiu jest spo­strzegana jako źródło poważnego zagrożenia dla bytu społeczeństwa i jednostki. To poczucie zagrożenia jest spotęgowane faktem, że pomimo bardzo obszernej wiedzy, jaką dysponujemy w zakresie zrozumienia istoty, poznania rodzajów oraz społecznych i psychologicznych uwarunkowań agresywności wciąż brakuje efektywnych metod jej zwalczania, nie wspominając już o skutecznej prewencji profilaktyce zachowań agresywnych. Notowany w ostatnim okresie wzrost zachowań dewiacyjnych (w tym również o typie agresywnym) młodych ludzi stanowi wystarczający powód do nieustawama w wysiłkach nad próbą jeszcze głębszego zrozumienia istoty agresji i jej różnorodnych uwarunkowany.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *